ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Jsme firma Rodina Koláčkova s.r.o., IČ: 05505101, se sídlem U parku 188, 798 03 Plumlov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 95771 a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s registrací do našeho internetového obchodu zlechovhotel.cz (např. v rámci objednávky našich produktů, atd.)

Jedná se tak nejčastěji o tyto údaje:

 • jméno
 • příjmení
 • adresa
 • datum narození
 • telefonní kontakt
 • email

a dále údaje, které získáme

 • soubory cookies (v případě online služeb)

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, že budou zpracovány za účelem Vaší identifikace jako kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi. 

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány

Naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili. Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:

 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme
 • osoby, které Vám doručují naše tituly, výhry či dárky v rámci marketingových akcí
 • osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují
 • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet)
 • obchodní partneři či sponzoři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí, konferencí, seminářů atd.
 • inkasním agentury za účelem vymáhání či inkasa pohledávek naší společnosti
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou
 • provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu
Osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. 

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: zlechov@rodinakolackova.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).